Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland

Gebonden Nederlands 2018 9789013148503
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Bootvluchtelingen uit Eritrea die tegen kost en inwoning in Nederland werken. Filipijnse matrozen die minder betaald krijgen dan het minimumloon. Voorbeelden te over! Maar waar ligt nu de grens tussen arbeidsuitbuiting en (ronduit) slecht werkgeverschap? Een boeiende dissertatie over de inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel - en in het bijzonder arbeidsuitbuiting.

De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland grijpt direct terug op artikel 273f Sr. Een artikel met een lange historie, waarin mensenhandel - waaronder arbeidsuitbuiting - in Nederland strafbaar is gesteld. Zowel de handel in de voorfase als de exploitatie in de vervolgfase worden bij een delict in deze sfeer betrokken. Het gaat dan zowel om arbeidsuitbuiting binnen de seksindustrie als binnen geheel andere economische sectoren. Dat mensenhandel moet worden bestreden, daar is iedereen het wel over eens. Maar wanneer en op welke gronden moet een delict (nog) worden aangemerkt als mensenhandel - vooral wanneer het arbeidsuitbuiting betreft? Die discussie lijkt voorlopig nog niet beslecht.

Daarom staan in deze dissertatie de inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel centraal, dit tegen het licht van de grondslagen van het strafrecht, de internationale en Europese mensenrechten en de anti- mensenhandelregelgeving. Deze uitgave:
# ontrafelt de strafbaarstelling van mensenhandel en arbeidsuitbuiting;
# behandelt de internationale verdragsverplichtingen van Nederland om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan; en
# toetst de nationale strafbaarstelling ook aan de regulerende strafrechtbeginselen.

Met name dit laatste punt is interessant voor een breder inzicht in de grenzen, mogelijkheden en bezwaren rondom de delictsomschrijving. Hierdoor kan uiteindelijk beter worden beoordeeld of: a) de juiste strafmaat is aangelegd bij een delict; en b) of acceptabele praktijken niet ten onrechte het predicaat #crimineel# hebben gekregen.

Deze uitgave is onder andere interessant voor: leden van de rechtspraak, het OM, de politie en strafrechtadvocaten die te maken hebben met mensenhandelzaken.

Specificaties

ISBN13:9789013148503
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:388
Druk:1
Verschijningsdatum:13-3-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

TITELPAGINA
COPYRIGHT PAGINA
ENIGE GEBRUIKTE AFKORTINGEN

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen
1.3 Methodologie en structuur
1.4 Wetenschappelijke en praktische relevantie
1.5 Reikwijdte onderzoek

2 . EEN CONCEPTUEEL MODEL VAN ARBEIDSUITBUITING
2.1 Resultaat: oneerlijk economisch gewin
2.2 Negatieve en positieve vrijheid
2.2.1 Negatieve vrijheid
2.2.2 Positieve vrijheid
2.2.3 Verschil negatieve en positieve vrijheid
2.3 Beperkingen van negatieve vrijheid en positieve vrijheid
2.3.1 Beperkingen van negatieve vrijheid
2.3.2 Beperkingen van positieve vrijheid
2.4 Twee verschillende concepten van uitbuiting: harmful exploitation en mutually advantageous exploitation
2.5 Conclusie

DEEL I: DE STRAFBAARSTELLING VAN ARBEIDSUITBUITING IN NEDERLAND
3. DE STRAFBAARSTELLING VAN ARBEIDSUITBUITING IN NEDERLAND
3.1 Inleiding
3.2 Wetsgeschiedenis
3.2.1 De strafbaarstelling van ‘zwarte’ slavenhandel in de 19e eeuw (gericht op arbeidsuitbuiting)
3.2.2 De strafbaarstelling van ‘witte’ slavenhandel in de 20e eeuw (gericht op seksuele uitbuiting)
3.2.3 De strafbaarstelling van mensenhandel in de 21e eeuw (gericht op seksuele uitbuiting én arbeidsuitbuiting)
3.2.4 Tussenconclusie
3.3 De betekenis van uitbuiting in relatie tot mensenhandel
3.3.1 Lid 2 artikel 273f Sr: omschrijving van uitbuiting
3.3.2 Slavernij
3.3.3 Dienstbaarheid
3.3.4 Gedwongen arbeid
3.3.5 Overige vormen van uitbuiting
3.3.6 Uitbuiting is harmful of mutually advantageous
3.4 Huidige strafbaarstelling mensenhandel
3.4.1 Artikel 273f Sr
3.4.2 Lid 1: vormen van mensenhandel
3.4.3 Sub 1: ‘de handelaar’
3.4.4 Sub 4: ‘de exploitant’
3.4.5 Sub 3: ‘de importeur of exporteur van seksuele dienstverleners’
3.4.6 Sub 2 en 5: ‘de kinderhandelaar en kinderuitbater’
3.4.7 Sub 6, 7, 8 en 9: ‘de profiteur’
3.4.8 Lid 3, 4, 5 en 7: strafverzwarende omstandigheden en bijkomende straffen
3.5 Aanverwante delicten tegen arbeidsuitbuiting
3.5.1 Slavenhandel (art. 274 Sr), mensenroof (art. 278 Sr), wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr-283 Sr), dwang (art. 284 Sr), bedreiging (art. 285 Sr), mishandeling (art. 300-304 Sr)
3.5.2 Mensensmokkel (art. 197a Sr), werkverschaffing illegalen (art. 197b, c en d Sr), valsheid in geschrift (art. 225 Sr), nalaten verstrekken gegevens (art 227b Sr), vals reisdocument (art. 231 Sr), oplichting (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis – 420 ter Sr), belastingontduiking (art. 69 AWR)
3.5.3 Deelnemen aan een criminele organisatie (art. 140 Sr)
3.5.4 Wet op de economische delicten
3.6 Bestuursrechtelijke mogelijkheden tegen arbeidsuitbuiting
3.6.1 Entree
3.6.2 Huisvesting
3.6.3 Identiteit
3.6.4 Arbeid
3.6.5 Financiële stromen
3.7 Conclusie

DEEL II: TOETSINGSKADERS
4 . KADER 1: REGULERENDE STRAFRECHTBEGINSELEN
4.1 Inleiding
4.2 Schadebeginsel
4.3 Subsidiariteitsbeginsel
4.4 Proportionaliteitsbeginsel
4.5 Effectiviteitsbeginsel
4.6 Geen strijd met fundamentele mensenrechten
4.7 Legaliteitsbeginsel
4.8 Daadstrafrechtbeginsel
4.9 Wederrechtelijkheidsbeginsel
4.10 Schuldbeginsel
4.11 Coherentiebeginsel
4.12 Conclusie

5 . KADER 2: INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN TOT STRAFBAARSTELLING ARBEIDSUITBUITING
5.1 Inleiding
5.2 Historisch overzicht van mensenhandel en arbeidsuitbuiting in internationaal en Europees recht
5.2.1 Inleiding
5.2.2 Anti-slavernij en slavenhandelverdragen (19e en 20e eeuw)
5.2.3 Anti-vrouwenhandel en kinderhandel verdragen (20e eeuw)
5.2.4 ILO verdragen (20e eeuw)
5.2.5 Anti-mensenhandelinstrumenten (21e eeuw)
5.2.6 Tussenconclusie
5.3 Verplichtingen anti-mensenhandelverdragen Verenigde Naties, Raad van Europa, Europese Unie
5.3.1 Inleiding
5.3.2 VN Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel
5.3.3 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel
5.3.4 EU Kaderbesluit mensenhandel 2002 en EU Richtlijn mensenhandel 2011
5.3.5 Tussenconclusie
5.4 Mensenrechtenverplichtingen
5.4.1 Inleiding
5.4.2 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
5.4.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
5.4.4 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
5.4.5 Tussenconclusie
5.5 Conclusie

DEEL III: DE NEDERLANDSE STRAFBAARSTELLING VAN ARBEIDSUITBUITING GETOETST AAN KADER 1 EN KADER 2
6 . STRAFBAARSTELLING VAN MENSENHANDEL GETOETST AAN REGULERENDE STRAFRECHTBEGINSELEN
6.1 Inleiding
6.2 Schadebeginsel
6.2.1 De handelaar
6.2.2 De exploitant
6.2.3 De importeur en exporteur van seksuele dienstverleners
6.2.4 De kinderhandelaar en kinderuitbater
6.2.5 De profiteur
6.3 Subsidiariteitsbeginsel
6.3.1 Strafrecht ten opzichte van civiel recht
6.3.2 Strafrecht ten opzichte van bestuursrecht
6.4 Proportionaliteitsbeginsel
6.5 Effectiviteitsbeginsel
6.6 Geen strijd met fundamentele mensenrechten
6.7 Legaliteitsbeginsel
6.8 Daadstrafrechtbeginsel
6.9 Wederrechtelijkheidsbeginsel
6.10 Schuldbeginsel
6.11 Coherentiebeginsel
6.12 Conclusie

7 . STRAFBAARSTELLING VAN MENSENHANDEL GETOETST AAN INTERNATIONALE EN EUROPESE VERDRAGSVERPLICHTINGEN
7.1 Inleiding
7.2 Internationale en Europese mensenrechten
7.2.1 De handelaar
7.2.2 De exploitant
7.2.3 De importeur of exporteur van seksuele dienstverleners
7.2.4 De kinderhandelaar en kinderuitbater
7.2.5 De profiteur
7.2.6 Tussenconclusie
7.3 Internationale en Europese anti-mensenhandelverdragen
7.3.1 De handelaar
7.3.2 De exploitant
7.3.3 De importeur en exporteur van seksuele dienstverleners
7.3.4 De kinderhandelaar en kinderuitbater
7.3.5 De profiteur
7.3.6 Tussenconclusie
7.4 Conclusie

DEEL IV: SLOTBESCHOUWING
8. SLOTBESCHOUWING
8.1 Huidige strafbaarstelling
8.2 Wetsvoorstel
8.3 Tweestrijd

SUMMARY
DANKWOORD
AANGEHAALDE LITERATUUR
AANGEHAALDE JURISPRUDENTIE
CURRICULUM VITAE

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland