Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Achtergrond

Overzichtswerken: wegwijs in de boekenberg

Het vakgebied management en organisatie is inmiddels meer dan honderd jaar oud. In die tijd zijn er gigantisch veel onderzoeken naar gedaan, theorieën over gevormd en hulpmiddelen voor bedacht. Niet alles daarvan was altijd even relevant, en de factor tijd speelt uiteraard ook een rol. Welke denkers uit de jaren ’50 zijn nog relevant in een tijd dat continue verandering de norm is geworden? Vier recente overzichtswerken langs de meetlat!

Justin van Lopik | 22 januari 2013 | 6-9 minuten leestijd

De Engelse organisatiesocioloog Keith Grint schreef ooit: ‘Je hoeft geen genie te zijn om tot de conclusie te komen dat je in dit leven een leider kunt zijn, of alles kunt lezen over leiderschap, maar dat je niet beide tegelijk kunt.’ Grint heeft gelijk. Op managementboek.nl alleen al staan meer dan 800 boeken met dat onderwerp. En dat is dus alleen het courante deel. Het probleem geldt in nog sterkere mate voor het bredere vakgebied van management en organisatie. Er zijn nog meer titels leverbaar, en er is geen ordenend basisraamwerk van waaruit de verschillende denkers hun eigen theorie opbouwen en inkaderen. Hoe weet je dan wat nog actueel is anno 2012? En welke technieken en theorieën bij elkaar aansluiten? Het is van belang om de juiste keuzes te maken, en dit jaar verschenen er vier boeken die u helpen de weg te vinden in die enorme boekenberg.

De besproken boeken kennen allemaal hun eigen focus, en ieder boek is geschikt om wegwijs te worden in (een deel van) de boekenberg. Allereerst is er What every manager needs to know dat in sneltreinvaart meer dan negentig managementdenkers behandelt. Daartegenover staat De grootste managementdenkers aller tijden waarin gekozen is om minder denkers wat uitgebreider te behandelen. Dan zijn er boeken die een specifieker deelgebied behandelen, en daardoor dieper op de stof in kunnen gaan. Zoals Essenties van verandermanagement dat beoogt het vakgebied verandermanagement in een algemeen ordeningskader te vatten. En natuurlijk de Canon van het leren waarin de vijftig belangrijkste grondleggers en denkers op het gebied van leren in en om organisaties worden beschreven en geduid.

What every manager needs to know - Mariëlle Sonnenberg en Judie van Breukelen
Dit boek is een uiterst complete wegwijzer in managementboekenland. De diepgang is niet groot, de meeste boeken worden in minder dan twee pagina's behandeld en samengevat. Dat gebrek aan diepgang kun je zien als een gemis, maar dit boek is niet bedoeld om u helemaal bij te praten over bijna honderd managementboeken. De volledigheid en thematische indeling, die in ‘What every manager needs to know’ gepaard gaat aan een chronologische indeling en een uitgebreide inleiding op ieder vakgebied, bieden zeer veel aanknopingspunten om verder te lezen. Maar ook om boeken links te laten liggen. Kort gezegd krijgt u de gehele context en ontwikkeling van verschillende disciplines binnen het management in hapklare brokken voorgeschoteld. Meer dan negentig boeken en modellen passeren de revue. Uiteenlopend van Sun Tzu to Eliyahu Goldratt en van Frederick Winslow Taylor, via Henri Fayol tot uiteindelijk Henry Mintzberg, werkelijk alles dat ertoe doet, komt kort voorbij. Een nadeel is dat het boek, door opzet en schrijfstijl, vrijwel niet van kaft to kaft te lezen is. Maar voor de HR, strategisch, verander en 'gewone' manager die even het zicht kwijt is op een deel van zijn vakgebied, is dit een uitstekende wegwijzer in de beschikbare literatuur. Belangrijker: voor de manager die zich voor een nieuwe taak of uitdaging gesteld ziet is ‘What every manager needs to know’ een goed uitgangspunt. Houd er wel rekening mee dat u na dit boek verder moet en wilt lezen.

Relevantie: Hoog
How to: Laag
Hands on: Laag

De grootste managementdenkers aller tijden - Ian Wallis
Ook dit boek is bedoeld om u te helpen beslissen over welke managementdenkers u meer wilt weten. Waar andere titels mikken op volledigheid, kiezen de auteurs van dit boek ervoor om ‘slechts’ 28 denkers te behandelen. Het is een goede mix geworden van klassieke denkers als Edward de Bono, Kenneth Blanchard, Peter Drucker en Michael Porter, aangevuld met de ideeën van ‘nieuwe’ visionairs als Robert Cialdini, Malcolm Gladwell en Seth Godin. De keuze voor focus biedt de auteurs de gelegenheid om wat dieper en gestructureerd op de materie in te gaan. Elk hoofdstuk begint dan ook met een korte introductie op de denker, gevolgd door een antwoord op de vraag waarom deze bekend is geworden. Daarna gaan we de diepte in met een korte maar heldere en complete uiteenzetting van de belangrijkste concepten, die in de daarop volgende paragraaf worden gerelateerd aan theorieën van andere managementwetenschappers. Daarnaast hebben de auteurs, en dat is bijzonder, actuele praktijkcases gezocht en gevonden. Onder het kopje ‘De concepten in de praktijk’ worden die uiteengezet. Bovendien doen de auteurs, overigens allemaal experts op hun terrein, in de slotparagraaf uitspraken over de waarde van de theorie anno 2012.

Relevantie: gemiddeld
How to: gemiddeld
Hands on: gemiddeld

Canon van het leren - Manon Ruijters, Robert-Jan Simons, e.a.
U zult in dit boek tevergeefs zoeken naar een antwoord op de vraag of uw postbode het boek zonder kruiwagen zou mogen bezorgen. Daar gaat het boek namelijk niet over. Maar dat is wel de enige concessie die dit boek doet. De Canon laat zich het beste vergelijken met een omgevallen boekenkast, waar alle boeken ‘toevalligerwijs’ keurig op rij en in context zijn terechtgekomen. We spreken nu al drie decennia over ‘een leven lang leren’ en er zijn tientallen boeken en onderzoeken geschreven over hoe je dat organiseert, stimuleert en faciliteert. In die berg raken we het overzicht al snel kwijt. Wie was ook alweer Kolb? En Argyris? En waarom en hoe zijn de inzichten van Dewey van belang voor de praktijk? De samenstellers van de ‘Canon van het leren’ maken een heldere keuze. Hun ambitie? Een goed en overzichtelijk overzichtswerk te maken over leren in en om organisaties. Een boek voor ‘practitioners’ waarin een brug geslagen wordt tussen theorie en praktijk. Ze selecteerden vijftig belangrijke concepten, en een team van auteurs ging aan de slag om die in het kort te beschrijven, én iets te zeggen over de relevantie in de praktijk. Het resultaat mag er zijn. Door de heldere afbakening: leren in en om organisaties, met raakvlakken aan ontwikkelen en veranderen, komt werkelijk alles dat ertoe doet voorbij. En ook de uitwerking is bijzonder degelijk. De samenvattingen geven een volledig beeld van de concepten, alsmede hun doorontwikkeling en toepassing in de praktijk. Bovendien geven de auteurs tips en valkuilen bij het gebruik ervan én wordt aangegeven met welke concepten er gecombineerd kan worden. Kortom, een uiterst degelijk boek dat ook nog eens prachtig is uitgegeven.

Relevantie: Hoog
How to: Gemiddeld - Hoog
Hands on: Gemiddeld - Hoog

Essenties van verandermanagement - Marco de Witte, Jan Jonker, Maurits Jan Vink, e.a.
‘Essenties van verandermanagement’, onder redactie van Marco de Witte, Jan Jonker en Maurits Jan Vink, pretendeert geen volledigheid op het gebied van theorieën over verandermanagement. In plaats daarvan hebben de redacteurs ervoor gekozen om alles 'dat een brug kan slaan tussen de theorie en de praktijk' voor het voetlicht te brengen. Uitgangspunt van deze bundel is dat iedere veranderuitdaging zijn eigen aanpak behoeft. Er bestaat geen succesrecept dat in willekeurig welke situatie uitgerold kan worden. Daarom is het van belang dat we een goed zicht hebben op de situatie. Het boek presenteert daartoe een overkoepelend ordeningsmodel om verandervraagstukken in kaart te brengen. Het is een eenvoudig model met een focus op twee sets vragen: Wat moeten we veranderen en waarom? En: Hoe gaan we veranderen en wie gaat dat doen? Auteurs als Léon de Caluwe, Paul Kloosterboer en Henk Volberda zijn gevraagd, en bereid gevonden, om hun theorieën binnen het model van De Witte, Jonker en Vink te plaatsen. We worden met andere woorden meegenomen op een reis langs organisatie- en veranderdiagnose, strategisch leren, nieuwe en flexibele organisatievormen, organisatiecultuur en samenwerken, kleurendenken, organisatiedynamica, interventies en het belang van leiderschap. En allemaal zijn ze aangepast aan de eisen die het Wat, Waarom, Hoe en Wie hen stelt. Het resultaat is een uitstekende gids om keuzes te maken met betrekking tot de vraag hoe uw toekomstige organisatie eruitziet (wat, waarom) en hoe u dat prachtige vergezicht zou kunnen bereiken (hoe en wie). Ieder hoofdstuk is voorzien van een uitgebreide uiteenzetting van de theorie, inclusief diagrammen en organisatieschema’s aangevuld met een uitstekende literatuurlijst voor verdere verdieping. Maar de grootste kracht van dit boek is dat alle theorie en praktijk wordt gepresenteerd vanuit een helder uitgangspunt, en dat maakt dit boek nuttig voor iedere veranderaar. Zelfs als hij of zij ervoor kiest om vanuit een ander kader te redeneren.

Relevantie: Hoog
How to: Gemiddeld - Hoog
Hands on: Gemiddeld - Hoog

Over Justin van Lopik

Justin van Lopik is werkzaam bij Managementboek en hoofdredacteur van Managementboek Magazine, platform voor business professionals.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boeken bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden